Сайн үйлсийн аян зохион байгууллаа.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын 100 жилийн ойг тохиолдуулан 417 дугаар нээлттэй хорих ангийн эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс сайн үйлсийн аяныг улирал бүр зохион байгуулан ажиллахаар төлөвлөсний дагуу нэгдүгээр улиралд Төв аймгийн Мөнгөнморьт сумын тусламж шаардлагатай, зорилтот бүлгийн өндөр настай ахамд  Дашзэвэг, Лхамсүрэн нарт хүнс, эд материалын тусламж үзүүллээ. Сайн үйлс бүхэн дэлгэрэх болтугай.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button