Home / Эргэлтээр ирж уулзахад шаардлагатай мэдээлэл

Эргэлтээр ирж уулзахад шаардлагатай мэдээлэл

Зөвшөөрөх эд зүйлс:

-боловсруулсан хүнсний болон гурилан бүтээгдэхүүн;

-ариун цэврийн болон ахуйн хэрэгцээний зүйлс;

-бугуйн цаг;

-аллага, хүчирхийлэл, садар самууныг сурталчилснаас бусад сонин, ном, сэтгүүл;

-нормын болон ээлжийн дотуур хувцас;

-спортын хувцас;

-хөлөгт тоглоом;

-гэр бүлийн гишүүдийн фото зцраг

-Засгийн газраас тогтоосон амьжиргааны баталгаажих доод төвшингийн 10 хувьтай тэнцэх хэмжээний бэлэн мөнгө;

Хоол хүнс:

-гурилан бүтээгдэхүүн;

-гурил 10 кг;

-будаа 5 кг;

-сахар 2 кг;

-мах 4 кг;

-хүнсний ногоо 4 кг /бүх төрөл нийлээд/;

-жимс 2 кг;

-сүү 2 литр;

-хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн 2 кг хүртэл байх ба бусад ахуйн хэрэгцээний зүйлс 5 ширхэгээс илүүгүй байна. Хүнсний эрүүл ахуй, чанар аюулгүй байдлыг уулзалтаар ирсэн хүн хариуцна.

Scroll To Top