Home / Мэдээ, мэдээлэл / Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2016 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр баталсан “Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-ний дагуу тус анги нь 14 заалт бүхий төлөвлөгөө гарган үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж байна.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2016 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр баталсан “Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-ний дагуу тус анги нь 14 заалт бүхий төлөвлөгөө гарган үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж байна.

surgalt_2015_1 surgalt_2015_220160624_163919

About cdgov417

Scroll To Top