Home / Мэдээ, мэдээлэл / Шинэ төрлийн “Коронавирус”-ээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч байна.

Шинэ төрлийн “Коронавирус”-ээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч байна.

Коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор ажил цуглах үед нийт алба хаагчдын биеийн халууныг хэмжин, ариутгалын бодисоор ариутгах арга хэмжээг авч байна. Алба хаагчдын албан өрөө болон шалган нэвтрүүлэх байранд санамж бичиг байрлуулж, ариутгалыг өдөр бүр хийж байна. Мөн хуяглан хүргэлтээр ирсэн автомашиныг ариутгах цэгийг бий болгож, эргэлт, уулзалтаар ирсэн иргэдийг амны хаалт зүүлгэж ангийн байршилд нэвтрүүлж байна.

About cdgov417

Scroll To Top