Home / Мэдээ, мэдээлэл / “Миний гэр бүл Аюулгүй орчин” хяналтын хуудсыг үнэлэж, дүнг нэгтгэн хүргүүллээ.

“Миний гэр бүл Аюулгүй орчин” хяналтын хуудсыг үнэлэж, дүнг нэгтгэн хүргүүллээ.

Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын 2020 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрийн “Хамтран ажиллах тухай” 01/174 дүгээр албан бичгийн хүрээнд тус ангийн нийт 41 алба хаагчаас “Миний гэр бүл Аюулгүй орчин” хяналтын хуудсыг цахим орчинг ашиглан бөглүүлж, дүнг нэгтгэн 2020 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдөр Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газарт хүргүүллээ.

Хяналтын хуудсыг “Үгүй” гэж хариулсан нөхцлийн эрсдэлийг арилгах ажлыг тус ангийн удирдлага болон “Эцэг эхийн зөвлөл” зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.

ГЭРИЙН ЭМИЙН САНГ ЦЭВЭРЛЭЖ ЦЭГЦЭЛЖ ХЭВШЬЕ

About cdgov417

Scroll To Top