Home / Засгийн газрын тогтоол

Засгийн газрын тогтоол

 

Хорих байгууллагын албан хаагчдад хоригдолтой ажилласны нэмэгдэл олгох журам
Хорих байгууллагын алба хаагчдын ажлын онцгойн нэмэгдэл
Хохирлыг эргэн төлөгдөх нөхцөлөөр барагдуулах журам
Цагдаа шүүхийн шийдвэр биелүүлэх байгууллагын болон дотоодын цэргийн алба хаагчдад төрийн тусгай алба хаасан хугацаа

Otherwise, you can end up with what homeworkhelper.net I call police blotter description.

Scroll To Top